ROV

Alle våre båter er utstyrt med egen ROV, og vi har i tillegg hurtiggående ROV som benyttes kun til inspeksjoner

Våre ROV kan operere ned til 300m.
Alle ROV er utstyr med sonar, noe som gjør det mye enklere og finne gjenstander på bunnen.
Vi kan utføre sjekk av nøter/anker, søk av tapte gjenstander og  sjekk av bunn kabler/rør.