Rov

Vi benytter rov av type hyball som kan dykke ned til 400m.
Rov er utstyr med sonar som gjør det mye enklere og finne gjenstander på bunnen.
Vi kan utføre sjekk av nøter/anker, søk av tapte gjenstander, sjekk av bunn kabler/rør.