Velkommen til Aas Kystservice AS

Din spesialist innen servicebåter for oppdrettsnæringen

Vårt arbeidsområde dekker hele norskekysten

Vi tar også på oss andre oppdrag